مغزیجات و خشکبار

 •  تخمه کدو آبگینه

   کد کالا: 11178

  نام محصول: تخمه کدو

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 500 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران

 • بادام سنگی آبگینه

  کد کالا: 11160

  نام محصول: بادام سنگی

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 18 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران

 • پسته آبگینه

   کد کالا: 11176 (500 گرمی)، 11177 (1 کیلوگرمی)

  نام محصول: پسته

  دسته: ارگانیک

  وزن در بسته بندی: 500 گرم / 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 500 گرمی: 10 بسته/ 1 کیلوگرمی: 16 بسته

  نوع عرضه در بازار: 500 گرمی: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب، 1 کیلوگرمی: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا از شرکت BCS آلمان

  محل تولید:ایران

 • خرما مضافتی آبگینه

  کد کالا: 1129

  نام محصول: خرمای مضافتی

  دسته: ارگانیک

  وزن در بسته بندی:  700 گرم

  تعداد در پک/کارتن:  12 بسته

  نوع عرضه در بازار : به صورت بسته بندی در جعبه های مقوایی چاپ خورده

  نام تجاری (برند) محصول : آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده : دارای گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا از شرکت CERES

  محل تولید: ایران- کرمان

 • کشمش پلویی آبگینه

  کد کالا: 1170

  نام محصول: کشمش پلویی

  دسته: ارگانیک

  وزن در بسته بندی: 500 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 20 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا از شرکت BCS آلمان

  محل تولید: ایران

 • گردو آبگینه

  نام محصول: گردو

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 12 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: گوکرن

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران

 • مغز بادام آبگینه

  کد کالا: 11170

  نام محصول: مغز بادام

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 500 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: گوکرن

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران

 • مغز فندق آبگینه

  نام محصول: مغز فندق

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 12 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: گوکرن

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران

 • مغز گردو آبگینه

  نام محصول: مغز گردو

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 300 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 12 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: گوکرن

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران© طراحی و توسعه Teroa