متقاضی ارجمند

تکمیل این فرم هیچ گونه تعهدی برای شما و شرکت گوکرن ایجاد نکرده و صرفا با هدف دریافت درخواست متقاضی به صورت مشخص و کتبی تعبیه شده است، که برای پیگیری های آتی و حفظ ارتباطات طرفین لازم و تسهیل کننده می باشد.

 پس از ارسال درخواست، از طریق برقراری تماس با دفتر مرکزی اقدام به کسب اطلاعات بیشتر نمایید تا همکاران مربوطه شما را در جریان ادامه‌ی روند کار قرار دهند.

خرید عمده و درخواست همکاری

  • اطلاعات فردی

  • آدرس و کد پستی

  • اطلاعات تماس

  • نوع همکاری