نوشته‌ها

بازیافت زباله های شهری

بازیافت زباله های شهری با استفاده از کرم های خاکی

بازیافت زباله های شهری با استفاده از کرم های خاکی بازیافت زباله های شهری معقول­ ترین روش برای از بین بردن پسماند ناشی از زندگی بشر است اما همواره شهرداری­ها به عنوان متولی امر جمع ­آوری و بازیافت زباله، با دو معضل جدی در فرآیند بازیافت…