نوشته های برچسب زده شده “مزارع گوکرن”

مزارع و باغات تحت پوشش گوکرن
بازدید مردم از مزرعه گوکرن
سری سوم بازدیدها از طرح‌های تحقیقاتی
طرح‌های تحقیقاتی- تولیدی گوکرن
اولین گل آفتابگردان
چهارمین مزرعه تحقیقاتی-تولیدی گوکرن