نوشته‌ها

فروشگاه محصولات غذایی سالم و ارگانیک

افتتاح فروشگاه محصولات غذایی سالم و ارگانیک در تعاونی جهاد کشاورزی اصفهان

افتتاح فروشگاه محصولات غذایی سالم و ارگانیک در تعاونی جهاد کشاورزی اصفهان فروشگاه محصولات غذایی سالم و ارگانیک در تعاونی مصرف جهاد کشاورزی اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق جنوبی افتتاح گردید.  این فروشـــــگاه توسط شرکت گوکرن با همــــکار…