نوشته‌ها

زباله ها

بدون شرح ……. وضعیت انتقال زباله ها

بدون شرح ....... وضعیت انتقال زباله ها زباله ها برای خود هویت دارد، زباله های شهری، بیمارستانی، صنعتی، کشاورزی و... هر کدام باید به شیوه درست و ساختارمند دفع شوند چرا که اینطور نیست که با خروج زباله از منزل و یا شهر، آنها را از چرخه طبیعت حذف کرده…
بازیافت زباله های شهری

بازیافت زباله های شهری با استفاده از کرم های خاکی

بازیافت زباله های شهری با استفاده از کرم های خاکی بازیافت زباله های شهری معقول­ ترین روش برای از بین بردن پسماند ناشی از زندگی بشر است اما همواره شهرداری­ها به عنوان متولی امر جمع ­آوری و بازیافت زباله، با دو معضل جدی در فرآیند بازیافت…