نوشته های برچسب زده شده “بازدید”

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
مزرعه گوکرن
بازدید مردم از مزرعه گوکرن
مزرعه تحقیقاتی
بازدید دانش آموزان
سری سوم بازدیدها از طرح‌های تحقیقاتی
طرح‌های تحقیقاتی- تولیدی گوکرن
بازدید از طرح‌های تحقیقاتی