محصولات ارگانیک

 • بادمجان

   کد کالا: 2113 (فضای باز) ، 2157 (گلخانه ای)

   نام محصول: بادمجان فضای باز و گلخانه ای

  دسته: سالم ، گواهی شده

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

   تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • پیاز

  نام محصول:  پیاز

  دسته: متناسب با فصل و محل تولید ؛ ارگانیک/ سالم / گواهی شده / IPM

  وزن در بسته بندی: 2 کیلوگرم، 3 کیلوگرم

  تعداد در پک/ کارتن: 10 بسته (2 کیلوگرمی)، 6 بسته (3 کیلوگرمی)

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه لیبل

   نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران- INSO 11000 / تحت نظارت، بازرسی و گواهی شرکت گواه سبز

  محل تولید: ایران-اصفهان

 • چغندر لبویی

  نام محصول: چغندر لبویی

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی(GAP)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • خیار

   نام محصول: خیار فضای باز و گلخانه ای

  دسته: سالم ، گواهی شده

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

     نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

     تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

     محل تولید: ایران – اصفهان

 • سیب درختی (رقم گالا)

  کالا: 2025

  نام محصول: سیب درختی (رقم گالا)

  دسته: ارگانیک

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 عدد

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000 (استاندارد ارگانیک ایران) از شرکت گواه سبز

  محل تولید: ایران

 • سیب زمینی

  نام محصول: سیب زمینی

  دسته: سالم 

  وزن در بسته بندی: 2 کیلوگرم، 3 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن:  10 بسته (2 کیلوگرمی)، 6 بسته (3 کیلوگرمی)

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه لیبل

  نام تجاری (برند ) محصول:  آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

  محل تولید: ایران 

 • شلغم

  نام محصول:  شلغم

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی:  1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن:  14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • فلفل دلمه

  نام محصول: فلفل دلمه فضای باز و گلخانه ای (سبز و رنگی)

  دسته: متناسب با فصل و محل تولید ؛ ارگانیک/ سالم / گواهی شده / IPM

  وزن در بسته بندی: 500 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران- INSO 11000 / تحت نظارت، بازرسی و گواهی شرکت گواه سبز

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • فلفل قرمز خشک

   کد کالا:  2226

  نام محصول: فلفل قرمز خشک

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 100 گرم

  تعداد در پک/کارتن:  –

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:ایران – اصفهان

 • فلفل قلمی

  کد کالا:  1240

  نام محصول: فلفل قلمی

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی:  500 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و لیبل

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:ایران – اصفهان

 • کاهو پیچ

  کد کالا:2136

   نام محصول:  کاهو پیچ

   دسته: سالم

   وزن در بسته بندی: متغیر

   تعداد در پک/کارتن: –

   نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

   نام تجاری (برند ) محصول: آبگینه

   نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

   محل تولید: ایران – اصفهان

 • کدو خورشتی

  کد کالا: 2114

  نام محصول: کدو خورشتی

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  برند و نام تجاری محصول:آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید:تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • کلم بروکلی

  کد کالا:  1244

  نام محصول: کلم بروکلی

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی:  متغیر

  تعداد در پک/کارتن:  –

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:ایران – اصفهان

 • کلم پیچ

   کد کالا: 2127

  نام محصول:  کلم پیچ سفید

  دسته: سالم

   وزن در بسته بندی: متغیر

  تعداد در پک/کارتن: –

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

   محل تولید: ایران – اصفهان

 • کلم پیچ قرمز

  کد کالا: 2156

  نام محصول: کلم پیچ قرمز

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی:متغیر

  تعداد در پک/کارتن:-

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:ایران – اصفهان

 • گل کلم

  کد کالا:2128

  نام محصول:  گل کلم

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی:  متغیر

  تعداد در پک/کارتن: –

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری(برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • گوجه زیتونی (چری)

  کد کالا:  2123

  نام محصول: گوجه زیتونی (چری)

  دسته: گواهی شده

  وزن در بسته بندی500 گرم

  تعداد در پک/کارتن24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برندمحصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

   محل تولید:ایران – اصفهان

 • گوجه سبز (آلوچه)

  کد کالا:  2012

  نام محصول: آلوچه (گوجه سبز)

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  وزن در بسته بندی: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:  ایران – اصفهان

 • گوجه فرنگی

  نام محصول: گوجه فرنگی فضای باز و گلخانه ای

   دسته:سالم، گواهی شده

   وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

   تعداد در پک/کارتن:  14 بسته

    نوع عرضه در بازار:  به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

    نام تجاری (برند) محصول:  آبگینه

    نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید:  دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

    محل تولید: ایران – اصفهان

 • لوبیا سبز

  کالا:

  نام محصول: لوبیا سبز

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 500 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول:  آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی

  محل تولید: ایران

 • هویج

  نام محصول: هویج

  دسته:سالم 

  وزن در بسته بندی:  1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار:  به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول:  آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده / روند تولید:  دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

  محل تولید:  ایران – اصفهان

 • آلو زرد

  کد کالا: 2014

  نام محصول: آلو زرد

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی:  1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن:  14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:ایران – اصفهان

 • آلو سیاه

  کد کالا: 2013

   نام محصول: آلو سیاه (شابلون)

  دسته: سالم

  در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  در پک/کارتن: 14 عدد

  عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  تجاری (برند) محصول: آبگینه

  گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  تولید: ایران

 • انگور

  کد کالا:  2020

  نام محصول: انگور

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: متغیر

  تعداد در پک/کارتن: –

  نوع عرضه در بازار: –

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:ایران

 • به

  کد کالا:2017

  نام محصول: به

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: متغیر

  تعداد در پک/کارتن: 10 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

    محل تولید: ایران – اصفهان

 • پرتقال

  نام محصول: پرتقال

  دسته: متناسب با فصل و محل تولید ؛ ارگانیک/ سالم / گواهی شده / IPM

  وزن در بسته بندی:  1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن:  14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  برند و نشان محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:  ایران – شمال 

 • زردآلو

  کد کالا: 2011

  نام محصول: زردآلو

   دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 عدد

   نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران

 • سیب درختی زرد

  کد کالا: 2015

  نام محصول: سیب درختی زرد

  دسته: ارگانیک

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • شلیل

  کالا: 2028

  نام محصول: شلیل

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول:  آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی

  محل تولید: ایران

 • نارنگی

  کد کالا:  2023

  نام محصول: نارنگی

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی:  1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن:  14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:ایران – شمال

 • هلو

  کد کالا:

  نام محصول: هلو

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول:  آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی

  محل تولید: ایران

 • آلبالو

  کد کالا:  2019

  نام محصول: آلبالو

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن: 14 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید:ایران – اصفهان

© طراحی و توسعه Teroa