نوشته‌ها

همایش ملی تولیدات ارگانیک

حضور شرکت گوکرن در همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان

حضور شرکت گوکرن در همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان همراه با «بورس ایده» و «فن بازار» توسط پارک علم و فناوری گیلان در محل دانشگاه گیلان در مورخ 11 و 12 شهریور ماه 1394 برگزار گردید. محو…
مصرف آنتی بیوتیک ها

عوارض ناشي از مصرف آنتی بیوتیک هادر دام و نهايتاً در انسان

عوارض ناشي از مصرف آنتی بیوتیک ها در دام و نهايتاً در انسان آنتی بیوتیک ها موادی شیمیایی هستند که از میکرو ارگانیسم هایی مانند قارچهای میکروبی و باکتریها گرفته می شوند و از ادامه زندگی سلولهایی یوکاریوتها و پروکاریوتها جلوگیری نموده و مانع تکث…