نان و غلات

 • آرد برنج

   کد کالا:

  نام محصول: آرد برنج

  دسته: ارگانیک

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

  محل تولید: ایران -شمال

 • آرد کامل (سبوس دار) جو

  کد کالا:  1354

  نام محصول: آرد کامل (سبوس دار) جو

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 800 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران

 • آرد گندم سبوس دار

  کد کالا: 11167

  نام محصول: آرد گندم سبوس دار

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 800 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای گواهی بازرسی از شرکت گواه سبز مطابق با استاندارد ملی ایران (مرز بیشینه آفت کش ها-غلات)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • برنج سفید

  کد کالا: 1314

  نام محصول: برنج سفید

  دسته: ارگانیک

  وزن در بسته بندی:  5 کیلوگرم

  تعداد در پک/کارتن:  8 کیسه

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در کیسه های پارچه ای چاپ خورده

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

  محل تولید: ایران – شمال

 • برنج قهوه ای

  کد کالا: 1329

  نام محصول: برنج قهوه ای (سبوس دار)

  دسته: ارگانیک

  وزن در بسته بندی:  900 گرم

  تعداد در پک/کارتن:  24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده:  دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

  محل تولید: ایران -شمال

 • بلغور جو

   کد کالا:

  نام محصول: بلغور جو

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 عدد

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهی بازرسی از شرکت گواه سبز مطابق با استاندارد ملی ایران (مرز بیشینه آفت کش ها-غلات)

  محل تولید: ایران

 • بلغور گندم

  کد کالا:  1352

  نام محصول: بلغور گندم

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهی بازرسی از شرکت گواه سبز مطابق با استاندارد ملی ایران (مرز بیشینه آفت کش ها-غلات)

  محل تولید: ایران

 • جو پوست کنده

  کد کالا:  1331

  نام محصول: جو پوست کنده

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران

 • سبوس برنج

  کد کالا:  1327

  نام محصول:  سبوس برنج

  دسته: ارگانیک

  وزن در بسته بندی:  500 گرم

  تعداد در پک/کارتن:  24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

  محل تولید: ایران-شمال

 • گندم پوست کنده

  کد کالا: : –

  نام محصول: گندم پوست کنده

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهی بازرسی از شرکت گواه سبز مطابق با استاندارد ملی ایران  (مرز بیشینه آفت کش ها-غلات)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • گندم سبوس دار

  کالا: 1338

  نام محصول: گندم سبوس دار

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 عدد

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهی بازرسی از شرکت گواه سبز مطابق با استاندارد ملی ایران (مرز بیشینه آفت کش ها-غلات)

  محل تولید: ایران

 • نان خشک گندم و جو

  کد کالا:  1350

  نام محصول: نان خشک گندم و جو

  دسته: سالم

  وزن/تعداد در بسته بندی:  4 عدد

  تعداد در پک/کارتن: 17 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی با روکش سلفونی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تهیه شده از گندم و جو سالم

  محل تولید:  ایران

© طراحی و توسعه Teroa