حبوبات

 • عدس

  کالا:-

  نام محصول: عدس

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • لوبیا چیتی

  کد کالا: 1918

  نام محصول: لوبیا چیتی

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • لوبیا سفید

  کد کالا: 1932

  نام محصول: لوبیا سفید

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • لوبیا فانتزی

  کد کالا: 1916

  نام محصول: لوبیا فانتزی

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • لوبیا کرم

  کد کالا:1931

  نام محصول: لوبیا کرم

  دسته: سالم

  وزن در بسته بندی: 900 گرم

  تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

  نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

  برند و نشان محصول: آبگینه

  نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

  محل تولید: ایران – اصفهان

 • نخود

  کالا: 1922

   نام محصول: نخود

   دسته: سالم

   وزن در بسته بندی: 900 گرم

   تعداد در پک/کارتن: 24 بسته

   نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب

   نام تجاری (برند) محصول: آبگینه

   نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

   محل تولید: ایران – اصفهان

© طراحی و توسعه Teroa