تنوع، تداوم، کیفیت، سلامت
فلینظر الانسان الی طعامه(سوره عبس، آیه 23) آدمی باید به قوت و غذای خویش (به چشم خرد) بیاندیشد.
آب پاک، زمین پاک، انسان پاک
غذای سالم، شهروند سالم، جامعه سالم
جبر بقا ما را وادار به دانستن می کند.
آیا می دانید سم د.د.ت که یکی از خطرناک ترین سموم کشاورزی است، می تواند از طریق مادر به نوزاد نیز منتقل شود.
تخفیف 5 تا 10 درصدی عرضه محصولات سالم و ارگانیک برای بیماران خاص
بگو چه می‌خوری تا بگویم کیستی(ژان آنتلم بریا ساوارن )
بزرگترین کیمیا، کشاورزی است. امام صادق(ع)
خاک مرده برای آنها آیتی است ، ما آن را زنده کردیم و دانه ای از آن خارج ساختیم که از آن می خورند. (سوره یس آیه 3)
News
زمان ارسال : دوشنبه, 30 فروردين 1395 19:13
پرینت

آغاز برداشت پیاز از مزارع گوکرن در مناطق جنوب کشور

 

 

          www.organiccenter.ir Onions4     www.organiccenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         www.organiccenter.ir Onions1   www.organiccenter.ir Onions3   www.organiccenter.ir Onions2         

                                                                                                                                                                                                                                               

               www.organiccenter.ir Onions8  www.organiccenter.ir Onions7 copy copy                                                                                                                                                                                                                  

خبرگزاری گوکرن