اخذ عاملیت فروش و ثبت اطلاعات همکاران

متقاضی ارجمند

 

لطفا پس از مطالعه و بررسی شرایط زیر، با پذیرش مفاد آن، اقدام به تمکیل فرم ذیل نمایید.
پس از ارسال فرم، همکاران واحد بازار شما را در جریان ادامه ی روند کار قرار داده و مراتب را اعلام می دارند.

♦  لازم به ذکر است اطلاع رسانی ها و مراحل همکاری از طریق سامانه پیامک شرکت صورت می پذیرد. چنانچه شماره موبایل درج شده در فرم، در لیست سیاه مخابرات قرار داشته باشد و قادر به دریافت پیامک های تبلیغاتی و … نمی باشید، اطلاع رسانی از طریق آدرس پست الکترونیکی مندرج شده توسط شما در این فرم صورت خواهد پذیرفت.

ثبت اطلاعات همکاران

  • اطلاعات فردی

  • آدرس و کد پستی

  • اطلاعات تماس

  • نوع همکاری

© طراحی و توسعه Teroa